dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv dzerves.lv
Iepirkumu grozs

Kontakti

Kontaktinformācija:
E-pasts: dzerves@inbox.lv
Kokaudzētava: "Dzērves", Valles pagasts, Vecumnieku novads, LV-5106.
Telefons : +371 26440974

Rekviziti :
Valles pagasta zemnieku saimniecība "Dzērves"
Reģ.nr.: LV45401019701
Juridiskā adrese: Kraukļu iela -19 , Rīga, LV-1082
Banka: A/S "Swedbank "
Konts: LV70HABA0551007960032
Kods : HABLV22